VD ExecutiveClub Helsingborg Torsdag 24 maj 2018 11:00-13:30

Plats: Helsingborgs Hamn AB - Oceangatan 3 Helsingborg

Tema: Hamnens utveckling och framtid. VD Niels Vallo

Helsingborgs Hamn har haft kraftig tillväxt och investerar 100 Milj per år i framtida utveckling. Vi får en initierad bild av framtiden av VD Niels Vallo.
2018-05-24

VD ExecutiveClub Helsingborg Torsdag 20 september 2018 11:00-13:30

Plats: Ej klart

Tema: GRIT vägen till framgång - Kjell-Åke Fyrgård EQP Business

GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat
2018-09-20

VD ExecutiveClub Helsingborg Torsdag 25 oktober 2018 11:00-13:30

Plats: Jumo Mät- och Reglerteknik AB, Lilla Garnisonsgatan 33 Helsingborg

Tema: EnergyManagement - Annica Gilbertsson

Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!
2018-10-25

VD ExecutiveClub Helsingborg Torsdag 22 november 2018 11:00-13:30

Plats: Ej klart

Tema: Ej klart

2018-11-22Jag vill ha mer information om ExecutiveClub